KHÓA HỌC TÔ MÀU BACKGROUND

KHÓA HỌC MGB

Khai giảng ngày : COMING SOON
Thời gian khóa học: 16 buổi, 8 tuần.
Lịch học chi tiết : Thứ 4 & Thứ 7_ 9h => 12h.

6.500.000 VNĐ 

Tình trạng: Còn chỗ.

ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. 

* Được quyền bảo lưu học phí và chuyển sang khóa học khác trong tuần đầu tiên.
* Sinh viên được giảm 10% học phí.
* Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí.
* Đăng ký lần lượt từng lớp (ưu đãi dành cho học viên cũ): Giảm 5% học phí mỗi lớp kể từ lớp thứ 2.
* Đăng ký chuỗi 3 lớp : Giảm 10% tổng học phí + bàn vẽ wacom.
* Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên.
* Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email.
* Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện.
ĐĂNG KÝ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.