MÔ HÌNH NHÂN VẬT ĐẤT SÉT CHO BÉ

[ms_row] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/CLAY-CHILD1.jpg" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGC_01[/ms_heading] Khai giảng ngày 17/07/2017. Thời gian khóa học: 2 buổi, 2 ngày. Lịch học chi tiết : Thứ 7 & Chủ nhật từ 15h => 18h [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]300.000 VNĐ [/ms_heading] Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Đăng ký nhóm từ 2 bé trở lên: Giảm 10% học phí cho mỗi thành viên. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ thông báo số học phí chính xác qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""][ms_button style="light" link="https://drive.google.com/open?id=135PpjD8_9VAois15xydtxpTHfy4ugKg6Ly7N6FWULI0" size="large" shape="rounded" shadow="yes" block="no" target="_blank" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="swing" border_width="0" class="" id=""]ĐĂNG KÝ[/ms_button][/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]  

MÔ HÌNH NHÂN VẬT ĐẤT SÉT

[ms_row] [ms_column style="1/3" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/CLAY.jpg" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="2/3" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGL_01[/ms_heading]

Khai giảng ngày 17/07/2017. Thời gian khóa học: 1 buổi, 1 tuần. Lịch học chi tiết :Thứ 7  (9h -12h00)

[ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]400.000 VNĐ [/ms_heading]

Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Đăng ký nhóm từ 2 bạn trở lên: Giảm 10% học phí cho mỗi thành viên. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""][ms_button style="light" link="https://drive.google.com/open?id=135PpjD8_9VAois15xydtxpTHfy4ugKg6Ly7N6FWULI0" size="large" shape="rounded" shadow="yes" block="no" target="_blank" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="swing" border_width="0" class="" id=""]ĐĂNG KÝ[/ms_button][/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]

KHÓA HỌC STORYBOARD & ANIMATIC

[ms_row] [ms_column style="1/3" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/STORYBOARD-ANIMATIC.jpg" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="2/3" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGS_01[/ms_heading]

Khai giảng ngày 03/07/2017. Thời gian khóa học: 16 buổi, 8 tuần. Lịch học chi tiết: Thứ 2 & Thứ 6_ 14h => 17h.

[ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]4.000.000 VNĐ [/ms_heading]

Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Được quyền bảo lưu học phí và chuyển sang khóa học khác trong tuần đầu tiên. * Sinh viên được giảm 10% học phí. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Đăng ký lần lượt từng lớp (ưu đãi dành cho học viên cũ): Giảm 5% học phí mỗi lớp kể từ lớp thứ 2. * Đăng ký chuỗi 3 lớp : Giảm 10% tổng học phí + bàn vẽ wacom. * Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""][ms_button style="light" link="https://drive.google.com/open?id=135PpjD8_9VAois15xydtxpTHfy4ugKg6Ly7N6FWULI0" size="large" shape="rounded" shadow="yes" block="no" target="_blank" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="swing" border_width="0" class="" id=""]ĐĂNG KÝ[/ms_button][/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]

 

KHÓA HỌC TÔ MÀU BACKGROUND

[ms_row] [ms_column style="1/3" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/BG-1.jpg" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="2/3" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGB[/ms_heading]

Khai giảng ngày : COMING SOON Thời gian khóa học: 16 buổi, 8 tuần. Lịch học chi tiết : Thứ 4 & Thứ 7_ 9h => 12h.

[ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]6.500.000 VNĐ [/ms_heading]

Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Được quyền bảo lưu học phí và chuyển sang khóa học khác trong tuần đầu tiên. * Sinh viên được giảm 10% học phí. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Đăng ký lần lượt từng lớp (ưu đãi dành cho học viên cũ): Giảm 5% học phí mỗi lớp kể từ lớp thứ 2. * Đăng ký chuỗi 3 lớp : Giảm 10% tổng học phí + bàn vẽ wacom. * Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""][ms_button style="light" link="https://drive.google.com/open?id=135PpjD8_9VAois15xydtxpTHfy4ugKg6Ly7N6FWULI0" size="large" shape="rounded" shadow="yes" block="no" target="_blank" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="swing" border_width="0" class="" id=""]ĐĂNG KÝ[/ms_button][/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]

   

TRUYỆN TRANH – MINH HỌA

[ms_row] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/TRUYỆN-TRANH-MINH-HỌA.png" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGT_01[/ms_heading] Khai giảng ngày 10/07/2017 Thời gian khóa học: 16 buổi, 8 tuần. Lịch học chi tiết : Thứ 2 & Thứ 4 ( 18h30 - 21h30) [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]5.500.000 VNĐ [/ms_heading] Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Được quyền bảo lưu học phí và chuyển sang khóa học khác trong tuần đầu tiên. * Sinh viên được giảm 10% học phí. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Đăng ký lần lượt từng lớp (ưu đãi dành cho học viên cũ): Giảm 5% học phí mỗi lớp kể từ lớp thứ 2. * Đăng ký chuỗi 3 lớp : Giảm 10% tổng học phí + bàn vẽ wacom. * Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""] [ms_button style="normal" link="" size="medium" shape="full-rounded" shadow="no" block="no" target="_self" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="" border_width="0" class="" id=""]Đăng ký[/ms_button] [/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]    

KHÓA HỌC DIỄN HOẠT NHÂN VẬT NÂNG CAO

[ms_row] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/DIỄN-HOAT-NANG-CAO.gif" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGN_01[/ms_heading] Khai giảng ngày 17/07/2017 Thời gian khóa học: 20 buổi, 10 tuần. Lịch học chi tiết : Thứ 2  & Thứ 6 ( 9h00 - 12h) [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]7.500.000 VNĐ [/ms_heading] Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Được quyền bảo lưu học phí và chuyển sang khóa học khác trong tuần đầu tiên. * Sinh viên được giảm 10% học phí. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Đăng ký lần lượt từng lớp (ưu đãi dành cho học viên cũ): Giảm 5% học phí mỗi lớp kể từ lớp thứ 2. * Đăng ký chuỗi 3 lớp : Giảm 10% tổng học phí + bàn vẽ wacom. * Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""] [ms_button style="normal" link="" size="medium" shape="full-rounded" shadow="no" block="no" target="_self" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="" border_width="0" class="" id=""]Đăng ký[/ms_button] [/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]  

KHÓA HỌC DIỄN HOẠT NHÂN VẬT CƠ BẢN

[ms_row] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_image_frame src="http://manga-academy.vn/wp-content/uploads/2017/05/DIEN-HOAT-CO-BAN.gif" class="" id=""] [/ms_column] [ms_column style="1/2" align="left" class="" id=""][ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="20" font_size="28" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="5" responsive_text="yes" class="" id=""]KHÓA HỌC MGC_01[/ms_heading] Khai giảng ngày 11/07/2017. Thời gian khóa học: 20 buổi, 10 tuần. Lịch học chi tiết : Thứ 3 & Thứ 5_ 14h - 17h [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]6.500.000 VNĐ [/ms_heading] Tình trạng: Còn chỗ. [ms_heading style="none" color="#e94d1a" border_color="" text_align="left" font_weight="18" font_size="18" margin_top="0" margin_bottom="0" border_width="0" responsive_text="yes" class="" id=""]ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN MANGA  ACADEMY. [/ms_heading] * Được quyền bảo lưu học phí và chuyển sang khóa học khác trong tuần đầu tiên. * Sinh viên được giảm 10% học phí. * Ưu đãi dành cho học viên cũ: Giảm 5% học phí. * Đăng ký lần lượt từng lớp (ưu đãi dành cho học viên cũ): Giảm 5% học phí mỗi lớp kể từ lớp thứ 2. * Đăng ký chuỗi 3 lớp : Giảm 10% tổng học phí + bàn vẽ wacom. * Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên. * Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học qua Email. * Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện. [ms_tooltip title="" placement="top" trigger="hover" class="" id=""][ms_button style="light" link="https://drive.google.com/open?id=135PpjD8_9VAois15xydtxpTHfy4ugKg6Ly7N6FWULI0" size="large" shape="rounded" shadow="yes" block="no" target="_blank" gradient="no" color="#e94d1a" text_color="#ffffff" icon="fa-hand-o-up" icon_animation_type="swing" border_width="0" class="" id=""]ĐĂNG KÝ[/ms_button][/ms_tooltip] [/ms_column] [/ms_row]